Teambuilding

De neuzen dezelfde kant op! Hoe bereik je dat jouw team beter functioneert? Na de teambuilding is jouw team beter in staat moeilijke besluiten te nemen en mogelijke problemen onder teamleden op te lossen. Door het maken van concrete teamafspraken is het resultaat direct zichtbaar.

Doelgroep
Teambuilding is bestemd voor allerlei teamverbanden: zelfsturende teams, georganiseerde teams, projectteams, managementteams.

Resultaat
Na de teambuilding is jouw team beter in staat moeilijke besluiten te nemen. Jouw teamleden kunnen beter problemen onderling oplossen. Jouw team is in staat om duidelijke, werkbare afspraken te maken en actiepunten zelf vast te stellen.

Inhoud
De onderwerpen en volgorde zijn sterk afhankelijk van de vraagstelling.
Je kunt denken aan het volgende:

 • teamwaarden en normen;
 • communicatie en openheid binnen het team;
 • oplossen van (sluimerende) conflicten;
 • onderlinge taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en verwachtingen;
 • invulling en acceptatie van teamrollen;
 • samenwerking: afstemmen van kwaliteiten;
 • teamafspraken en actiepunten.

Methoden en werkvormen

 • vragenlijsten/quick scans;
 • gestructureerde discussie;
 • ervaringsgerichte oefeningen;
 • teamopdrachten;
 • brainstormen;
 • gevarieerd programma;
 • verhouding theorie - praktijk: 10-90.

Intake
In een persoonlijk gesprek maakt de opdrachtgever kennis met de trainer en stemmen zij het definitieve programma en opzet voor de training af. In overleg houdt de trainer meerdere intakegesprekken, bijvoorbeeld ook met de teamleden.

Aantal trainingsdagen
Het aantal dagdelen is sterk afhankelijk van de vraagstelling.

Coachingsgesprek
Na de teambuilding voert de trainer een afrondend gesprek met de opdrachtgever, waarbij de transfer naar de praktijk centraal staat. Bijvoorbeeld: hoe vindt de uitrol van de teamafspraken binnen de organisatie plaats? Worden de actiepunten in het teamplan opgenomen?

Ben je ge├»nteresseerd in teambuilding? Neem dan persoonlijk contact op of vul het contactformulier in.